Data-analyse Codetaal biedt inzicht voor ontwikkeling programmeeronderwijs

Oefenweb ontwikkelt online adaptieve oefenprogramma’s voor het basisonderwijs, ter aanvulling op de reguliere methodes. Bekende voorbeelden van deze spin-off van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn Rekentuin, Taalzee en Words&Birds (Engelse les). Met het adaptieve systeem van Oefenweb oefenen basisschoolleerlingen op hun eigen niveau. “Aan de basis van Oefenweb staat een adaptief meetsysteem dat is ontwikkeld aan de UvA”, licht onderzoeker Sally Hogenboom toe. “Het meet de ontwikkeling van de individuele leerling en voorziet hem of haar van directe feedback. Hierdoor kunnen leerlingen zelfstandig met de producten werken en bepalen de antwoorden die ze geven hoe moeilijk bepaalde vervolgvragen of -sommen zijn.  Codetaal is een nieuw spel in Rekentuin, waarmee kinderen vanaf groep 2 spelenderwijs oefenen met programmeren.

Voor de leraar is er een dashboard, zodat er per leerling direct inzicht is in de voortgang. De leraar ziet daardoor direct wanneer een leerling vastloopt en extra instructie nodig heeft op bepaalde vaardigheden of leerdoelen.

Data-onderzoek
Terwijl leerlingen op hun eigen niveau oefenen met de online games van Oefenweb, doen wetenschappers onderzoek met de geanonimiseerde data die hieruit voortkomen. Sally is een van de onderzoekers. Zij bestudeert onder andere hoe leerlingen het oefenprogramma Codetaal gebruiken. Oefenweb heeft inmiddels veel gebruikers, waardoor enorm veel data beschikbaar zijn om te analyseren. Sally: “Met deze data proberen we onze kennis over hoe kinderen leren en over ons adaptieve meetsysteem continu te verbeteren.”

Programmeren
Zodra een leerling die met Rekentuin werkt het optellen en aftrekken voldoende beheerst, kan er geoefend worden met Codetaal. “Niet in ingewikkelde programmeertaal, maar met behulp van pijltjes, eenvoudige instructies en leuke plaatjes. We gebruiken zo min mogelijk tekst, zodat het ook voor jonge kinderen geschikt is”, legt Sally uit. “Met alle gegevens die bij ons binnenkomen, hopen we meer inzicht te krijgen in de vaardigheden van kinderen van verschillende leeftijden op programmeergebied en kijken we hoe programmeren samenhangt met de reken- en taalvaardigheden van leerlingen.”

Voorlopige conclusies Codetaal
Spelers van Codetaal hebben inmiddels meer dan een miljoen antwoorden gegeven op meer dan vierduizend vragen. Sally en haar collega’s zijn druk bezig om alle data te analyseren. Hun voorlopige conclusies zijn dat leerlingen vanaf groep 2 Codetaal graag spelen, maar dat de opgaven voor leerlingen van groep 7 en 8 vaak te gemakkelijk zijn. Daarnaast blijken sommige computer science-concepten gemakkelijker dan andere, simpelweg omdat de vraagstelling op een bepaalde manier was geformuleerd.

Toekomst
In de toekomst willen Sally en haar collega’s Codetaal uitbreiden en interactief maken. “Nu zijn het nog multiple choice-vragen, maar in de nabije toekomst willen we veel meer werken met open vragen, waarop de leerlingen eigen antwoorden en algoritmes kunnen creëren.” Ook willen de ontwikkelaars een nieuw meetinstrument creëren, waarmee de Scratch-vaardigheden van kinderen kunnen worden gemeten.

Bekijk ook de slides van Sally.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *