Deelnemers PERL-kickoff aan het woord

Met welke verwachtingen reisden een student ICT-software engineering, een basisschoolleraar en twee docenten voortgezet onderwijs op 5 maart 2019 af naar Leiden om de start van PERL bij te wonen? En denken ze profijt te hebben van de onderzoeken die Felienne Hermans en haar team doen?


Luc van Leeuwe is projectleider Codasium aan het Lyceum Kralingen Rotterdam (een van de scholen van Stichting LMC Voortgezet Onderwijs). Felienne Hermans van PERL verzorgt voor een van de brugklassen van Lyceum Kralingen de programmeerlessen. “Uit betrokkenheid met Felienne wilde ik graag bij de officiële start van PERL aanwezig zijn”, vertelt Luc. “Daarnaast was ik nieuwsgierig naar wat zij met haar team aan onderzoeken hebben lopen. Ook was ik erg benieuwd naar de inhoud van de presentaties.
De presentaties vond ik heel inspirerend. Vooral het concept ‘automatisch differentiëren’ spreekt me erg aan. Een online omgeving met een hele uitgebreide verzameling vragen en opdrachten. Afhankelijk van de prestaties van de individuele leerling krijgt de leerling bepaalde uitleg en vragen voorgeschoteld. Het aanbod van uitleg/vragen is dus op maat voor de individuele leerling. Het systeem dat daarbij gebruikt wordt is adaptief.
Binnen het onderwijs is er meer en meer behoefte om maatwerk te bieden als het om leren gaat. De techniek is inmiddels zover ontwikkeld dat ze het onderwijs daarbij hulp kan bieden. Er is nog wel een grote stap te nemen: De transitie van ‘het reguliere door docent gestuurde onderwijs’ naar ‘het digitale door de docent begeleide onderwijs’. De rol van de docent verschuift daarbij van een docerende rol naar een coachende rol.”
Luc maakt zich sterk voor meer scholen met een Codasium. “Programmeeronderwijs voor iedereen, dat is onze missie. Ik ben ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek kan helpen in de zoektocht naar hoe we programmeeronderwijs zo efficiënt en effectief mogelijk aan leerlingen kunnen aanbieden. We zien ons gesteund in onze missie. Kijkend naar alle ontwikkelingen, mét daarbij de start van PERL, is de belangstelling groot voor programmeeronderwijs.”

Ramon Moorlag is voorzitter van Vakvereniging i&i (docenten informatica) en docent informatica aan het ds. Pierson College in Den Bosch. Hij vertelt waarom hij naar de kickoff van PERL is gekomen: “Ik wilde graag weten welke wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van programmeeronderwijs er allemaal relevant zijn. Waar beter kan ik die kennis opdoen, dan bij de start van PERL? Erik Barendsen heeft een uitstekende lezing gegeven daarover. Ook het verhaal van Eva Marinus sloot daar goed op aan.
Ik zoek natuurlijk de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs en de misconcepties van programmeeronderwijs. Eigenlijk hoop ik dat PERL de hub gaat worden waar veel onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van goed programmeeronderwijs en hoe dit ‘goed’ wordt vastgesteld.”

Elma Cederhout is ICT-er op vier scholen van het Protestants Christelijk Basisonderwijs in Rijnsburg. De groepen 8 geeft ze programmeerlessen: “Ik maak de lessen nu zelf en vind her en der wat op internet. Er is op zich veel te vinden, maar wat het lastig maakt, is dat er geen enkele lijn in te ontdekken valt. Ik zit te springen om een doorgaande leerlijn. Ik ben heel blij dat we hier vandaag bijeen zijn voor de kickoff van PERL en ik hoop van harte dat er snel structurele aandacht komt voor programmeeronderwijs op de basisscholen. Nog mooier is het als de vorderingen die leerlingen maken ook nog te meten zijn, dus ik kijk uit naar alle nieuwe ontwikkelingen!”

Lisa van der Plas is vierdejaarsstudent ICT-software engineering aan de Hogeschool van Amsterdam. Onlangs besloot Lisa dat ze wilde afstuderen op ‘ICT in het onderwijs’. “In opdracht van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, ben ik nu bezig met een pilot in de onderbouw van middelbare scholen in de regio Amsterdam om leerlingen basisvaardigheden programmeren aan te leren: het Computer Science Certificate: Basisexamen Programmeren Voortgezet Onderwijs Er is geen vakdidactische kennis over hoe je programmeren onderwijst. Ik ben naar de kickoff van PERL gekomen, in de hoop mensen te treffen die hier ook mee bezig zijn. Hier tref ik gelijkgestemden, al is iedereen er op zijn of haar eigen manier mee bezig. Ik merk dat de scholen die iets doen, op eigen houtje aan het proberen zijn. Dat maakt het allemaal niet makkelijker voor de scholen en het risico van stoppen ligt vaak op de loer. Ik hoop dat PERL eraan kan bijdragen dat we in Nederland één lijn voor programmeeronderwijs gaan krijgen in basis- en voortgezet onderwijs.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *