Van Scratch naar Python

Voor leerkrachten en leerlingen die een stapje verder willen in het (leren) programmeren, hebben we een lessenserie ontwikkeld waarbij leerlingen de kennis en vaardigheden die ze hebben op het gebied van programmeren in Scratch gaan gebruiken om te leren programmeren in Python, een ├ęchte, tekstuele, programmeertaal, gebruikt door ├ęchte programmeurs.

Wat

Er zijn vijf lessen voor in het leren programmeren in Python ontwikkeld. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool en specifiek voor leerlingen die al ervaring hebben met programmeren in Scratch.

De lessen

De lessen veronderstellen dat de leerlingen bekend zijn met basisprogrammeervaardigheden in Scratch, zoals het werken met variabelen, lijsten, voorwaarden en lussen. In de lessen wordt steeds de verbinding gelegd tussen hoe een stukje code er in Scratch uitziet en hoe de code die hetzelfde doet er in Python uitziet. Zo maken we gebruik van bestaande kennis en vaardigheden om daar nieuwe kennis en vaardigheden aan te verbinden.

De inhoud van de programmeeropdrachten komen uit het taaldomein. Hiermee laten we zien dat programmeren niet alleen verbindingen heeft met rekenen of natuur en techniek, maar dat je het kunt inzetten voor uiteenlopende onderwerpen en opdrachten. Daarnaast werkt de leerkracht zo vakoverstijgend en worden vaardigheden en kennis van verschillende vakgebieden tegelijk en in verbinding met elkaar aangeboden.

De lessen zijn zo gemaakt dat ze kunnen worden gegeven door de leerkracht zelf. De meeste zijn zo opgezet dat de leerlingen veelal zelfstandig aan het werk zijn en waarbij je als leerkracht met name een begeleidende rol hebt. Enkele lessen lenen zich ook uitstekend voor klassikale instructie en verwerking.

De lessen duren ongeveer een uur. Bij enkele lessen zal het zo zijn dat de leerlingen aan het eind van de les nog niet klaar zijn met alle opdrachten, deze kunnen zij dan zelfstandig afmaken.

De lessen zijn hier te downloaden.

Het onderzoek

Het staat je vrij om de lessen te downloaden en te gebruiken in je eigen klas. Als je met de lessen aan de slag gaat, vragen we je om een bijdrage te leveren aan het onderzoek dat wij doen aan deze lesopzet.

Gedurende en na afloop van de lessenserie verzamelen we dan gegevens die ons helpen te bepalen wat de opbrengst is van deze aanpak. Hiervoor vragen we aan jou als leerkracht en aan de leerlingen om na afloop van iedere les een korte vragenlijst in te vullen. Daarnaast maken de leerlingen voorafgaand aan en na afloop van de lessenserie een korte test over hun programmeervaardigheden.Uiteraard verwerken we alleen gegevens van leerlingen waarvoor we toestemming hebben dit te doen en gaan we zorgvuldig om met alle verzamelde gegevens, hiervoor hebben we een toestemmingsformulier beschikbaar, dat hier te downloaden is.

Contact

Heeft u vragen, of heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar de hoofdonderzoeker op dit project, Marlies Aldewereld (m.aldewereld@windesheimflevoland.nl).